Kdy je nutné se objednat?

Všechna vyšetření na vlastní žádost – řidičské průkazy, zdravotní průkazy, potravinářské průkazy, prohlídky do zaměstnání, vyšetření pro posudkovou činnost. Vhodné objednat i předoperační vyšetření.

K vyšetření na ŘP je nutné vyplnit dotazník, přinést s sebou řidičský průkaz a občanský průkaz, event vyš. od očního lékaře.

K posudku do práce je nutná žádost 1x, tiskopis posudku 3x musí zajistit zaměstnavatel. Praktický lékař může potvrdit posudek u registrovaných pacientů pouze u práce bez rizik- kategorie 1(netýká se obsluha vysokozdvižných vozíků).

Výpis pro závodního lékaře nutné telefonicky objednat, neděláme na počkání, zákonná lhůta je 1 měsíc.

www.mudrkhorelova.cz